Program

Svetsare

HÖG EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT! SVETS-UTBILDNING

En svetsare jobbar med olika svetsmetoder för att foga samman stål och andra metaller. Arbetsområdena är allt ifrån tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner inom tillverkningsindustrin, husbyggen, broanläggningar, smidesarbeten eller installation av rörsystem inom processindustrin.

ARBETSPLATSER

Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier. Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl.

AUTOMATSVETSARE

Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot. På många företag är det också svetsaren som programmerar roboten.

RÖRSVETSARE

Som rörsvetsare utför man kvalificerad svetsning i stål och rostfritt stål. En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen.

SVETSMETODER

Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, TIG och gassvetsning beroende på det arbete som ska utföras.

HUR FUNGERAR DET

När ett svetsjobb ska påbörjas utgår arbetet ofta från en ritning. De detaljer som ska svetsas är antingen färdiga eller så måste svetsaren skära ut dem från plåt. Borrning tillkommer ibland och montering av detaljerna kan även ingå i arbetet.

SVETSPRÖVARINTYG

Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och ofta krävs då att man avlagt prov enligt Europastandarden för svetsarprövning EN 287. Svetsarprövningsintyget gäller för viss svetsmetod under två år förutsatt att man arbetar praktiskt med denna metod.

GASSKÄRARE

Som gasskärare skär man efter ritningar ut detaljer av metallmaterial. Man kapar också produkter som grovplåt och balkar. Verktygen som används är skärbrännare, skärmaskin eller plasmaskärutrustning. Oftast ingår skärning och kapning i svetsarens arbetsuppgifter.

Kontakt

019-605 99 10 eller till Schoolsoft 

mail@proffsgymnasiet.se

Berglundavägen 3B, Örebro

Hitta hit!

Allmän information

  • Behörighet: Läs mer här
  • Utbildningslängd: 3 år
  • Utbildningstyp: Yrkesprogram

Intresseanmälan

Utbildningsstart

  • Sista anmälningsdag: Info kommer
  • Antagningsbesked: Info kommer
  • Start av utbildning: Augusti 202