Proffsgymnasiet

Följ oss i vardagen

DAGS FÖR SKOLKONSERT! Av Shân, gymnasielärare I gråaste november är det trevligt för elever och personal att komma bort en...
Week 47 Project Cars/Welding Our students at Proffsgymnasiet study English 5 during their first year at the school. They are...
Idrott och hälsa under vecka 46 Under terminens mörkare månader använder vi oss av gym och idrottssalar uppe på GIH....
Tja! Årskurs 1 är som ni kanske vet uppdelade i klass A och klass B. Under veckorna läser klass A...
Tja! Utöver ämnet svenska så läser årskurs 1 eleverna även ämnet historia med mig, Deniz. Historia är ett ämne som...
Veckan för årskurs 1, grupp A, börjar med teorilektioner i svenska, engelska, matematik och historia. Eftersom det är min vecka...
I lördags hade vi på Proffsgymnasiet Öppet hus. Sett till tidigare år hade vi inte så höga förväntningar på att...