Frågor och svar!

av | jun 24, 2019 | Om Proffsgymnasiet | 0 Kommentarer

Vanliga frågor & svar

Hur hittar man till Proffsgymnasiet?

Adressen är Berlundavägen 3 B i området Berglunda. Ni kan se mer exakt på kartan!

Vilka behörigheter krävs för att bli antagen?

  • Nationellt program. Minst 8 ämnen var av sv, eng och ma ska vara godkänt.
  • Introduktionsprogrammen: Om du inte är behörig för nationellt program kan du söka antingen Programinriktat val eller Yrkesintroduktion beroende på vilka betyg du inte är godkänd i. Ta kontakt med Din studie- och yrkesvägledare på Din skola eller ta kontakt med oss på Proffsgymnasiet så hjälper vi dig.