Proffsgymnasiet växer!

av | aug 17, 2023 | Senaste nyheterna, Om Proffsgymnasiet | 0 Kommentarer

Under de senaste åren har elevantalet på Proffsgymnasiet vuxit, inte minst inför läsårsstarten 2023/24. Skolan kommer i takt med det utöka sin verksamhet med nya lokaler.

Lokalerna ligger i direkt anslutning till de befintliga lokalerna och innehåller två nya verkstäder, fullstora klassrum, ett flertal grupprum samt personalrum.

Under sommaren och början av skolstarten har lokalerna genomgått nödvändiga förändringar för att anpassas efter skolverksamhet. Redan under vecka 34 kommer lokalerna börja användas för undervisning