Om Proffsgymnasiet

Yrkesgymnasie-utbildningar i Örebro

En liten skola med stora möjligheter!

Om proffsgymnasiet

Fordonsutbildningar i Örebro AB är en fristående gymnasieskola som startade 1999. 2014 bytte skolan namn till Proffsgymnasiet. Gymnasieutbildning bedrivs inom Fordons- och transportprogrammet i inriktningarna karosseri och lackering samt lastbil och mobila maskiner. Utbildningen sker enligt den nationella läroplanen för Fordons- och transportprogrammet.

Utbildningsråd

Skolan deltar tillsammans med andra gymnasieskolor i Örebro i ett utbildningsråd/ programråd med representanter från branschföretag och arbetsgivareförbund. Rådet träffas två gånger per termin.

Handledarutbildning

Handledarutbildning erbjuds handledare på företag. Proffsgymnasiet har tagit fram en egen handledarutbildning som bygger Skolverkets.

Elevråd

Regelbundna möten hålls under läsåret där eleverna har stort inflytande och möjlighet att påverka utbildningen.

Branschprov

Samtliga elever i årskurs 3 genomför Motorbranschens slutprov. Efter godkänt provresultat har eleven möjlighet till internationellt yrkescertifikat.

Kontakta oss

Om Proffsgymnasiet

Proffsgymnasiet riktar sin verksamhet mot gymnasiala utbildningar med praktisk inriktning inom fordonsbranschen.

Läs mer om oss, våra utbildningar och vår integritetspolicy!

Kontaktuppgifter

Tel nr: 019-605 99 10 eller till Schoolsoft 

Mail: mail@proffsgymnasiet.se

Adress: Berglundavägen 3B, Örebro

Hitta hit!

 

Skicka ett mail till oss

4 + 5 =