Proffsgymnasiet

Om skolan

En liten skola med stora möjligheter

Det här är Proffsgymnasiet

Vi utbildar framtidens svetsare, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker och bilskadereparatörer.

Bli ett proffs du med!

OM PROFFSGYMNASIET

Proffsgymnasiet är en fristående gymnasieskola som startade sin verksamhet 1999. Skolan är Örebro första friskolegymnasium. Vi utbildar inom Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, bilplåtslagare och billackerare. Dessutom utbildare vi svetsare inom Industritekniska programmet.

Till skolstarten 2020 flyttade Proffsgymnasiet sin verksamhet till nya stora lokaler i området Berglunda. Vi har totalt 3500 kvm där övervägande yta är verkstadsdel. Stora investeringar har gjorts i och med flytten och skolan har i dag Örebro läns bästa utbildningslokaler.

Under läsåret 2023/24 har skolan ca 160 elever och 16 anställda.

UTBILDNINGEN

Vi erbjuder nationellt program inom våra inriktningar för dig som är behörig från grundskolan men även Introduktionsprogrammet (programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion). Till introduktionsprogrammet går det att söka om Du inte skulle vara behörig från grundskolan. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller ta kontakt med oss på Proffsgymnasiet för information om hur du ansöker till oss.

Du läser minst 2500 poäng under 3 år och du har möjlighet att läsa till allmän högskolebehörighet. Då läser du svenska 2 och 3 samt engelska 6.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen hos Proffsgymnasiet. Du gör minst 15 veckors APL under 3 år.

Alla elever som börjar årskurs 1 får tillgång till en egen dator som de själva ansvarar för under sina tre år på Proffsgymnasiet. Skolan erbjuder samtliga elever med office-paketet samt digitala lärresurser genom plattformen Skolon på sina datorer.

BRANSCHRÅD

4 gånger per läsår träffas företag, branschorganisationer samt andra gymnasieskolor i länet som har utbildningar inom fordons- och transportprogrammet. På dessa träffar diskuteras utbildningen och skolorna får ta del av företagens tankar och idéer kring fordonsbranschen. Dessa möten är viktiga och leder till att vi har ett mycket gott samarbete med företag som ställer upp med bl.a. praktikplatser

HANDLEDARUTBILDNING

På varje praktikplats bör det finnas en handledare som tar hand om Dig lite mer extra när Du är på praktik. Skolverket har tagit fram en handledarutbildning som erbjuds varje praktikplats/handledare.

ELEVRÅD

Under läsåret hålls regelbundna elevråd då eleverna har stort inflytande och möjlighet att påverka dels utbildningen, dels andra saker som påverkar vardagen i skolan.

YRKESPROV

Samtliga åk 3 elever genomför Transportföretagens yrkesprov. Provet ger ett intyg om en yrkeskunskap som eleven fått under 3 år. Intyget kan eleven sedan använda när de söker arbete.

TOBAKSPOLICY

Enligt Tobakslagen (1993:581) skall det vara rökförbud på skolans område, dvs
Proffsgymnasiets inhägnade område. Tobaksförbudet gäller alla, både elever och
personal. All personal skall reagera och agera om man träffar en elev eller personal
som röker på skolans område. Förutom att reagera när reglerna inte följs bör
skolan också fortsätta att jobba med förebyggande insatser för att minska
användandet av tobak.

Läs mer om Proffsgymnasiets ansvar här

Proffgymnasiets tobakspolicy kan du läsa här