Idrott & Matematik på Proffsgymnasiet

av | nov 15, 2019 | 0 Kommentarer

Idrott och hälsa under vecka 46 Under terminens mörkare månader använder vi oss av gym och idrottssalar uppe på GIH. Här har vi en målsättning om att eleverna ska hitta någon form av aktivitet som man vill fortsätta med när skoltiden är över. Olika elever har med sig olika erfarenheter från idrott tidigare i livet och vi försöker hitta olika former och nivåer som ska passa. Ett önskemål från elevrådet är att vi på Proffsgymnasiet ska sätta ihop ett skollag i fotboll och även där utmana. Idrotten är det ämne där alla tre grupperna i åk1 är tillsammans. För oss är det viktigt att man inte glömmer bort att trots gruppindelning så är det en klass. Matematik under vecka 46 Procent, förändringsfaktor, procentenheter… Det är inte helt lätt och självklart vad som är vad och hur det ska tolkas. Även om man hört och jobbat med begreppen under grundskolan är det många som tycker det är rörigt. Helt förståeligt när det inte är något man reflekterar över i vardagen. Även i matten arbetar vi mot individuella upplägg. För några elever ligger prioriteringen på att fixa rester från grundskolan och på så sätt ta sig ett steg närmare nationellt program. Att lägga fokus, kraft och engagemang för att nå nationellt program ser vi som viktigt. I och med att Du som elev är inskriven på nationellt program så är det en studentexamen som hägrar.